خودشو

اپل

زندگی نامه استیو جابز(بنیان گذار شرکت اپل)

/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84-2

دریافت کد تاریخ شمسی